Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Liudmila Narkevič

Socialinės pedagogės darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 - 16.00 11.30 - 12.00
Antradienis 8.00 - 16.00 11.30 - 12.00
Trečiadienis 8.00 - 16.00 11.30 - 12.00
Ketvietadienis 8.00 - 15.00 11.30 - 12.00
Penktadienis 8.00 - 15.00 11.30 - 12.00

Kitos (7) darbo valandos  skirtos šeimų lankymui, susitikimas su specialistais ir pareigūnais.

Darbo uždaviniai ir funkcijos

Darbo uždaviniai

 1. Savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.
 2. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.
 3. Būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidimu susijusiais klausimais.

Funkcijos

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.

TRAKŲ R. PALUKNIO LONGINO KOMOLOVSKIO GIMNAZIJOS

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA PAGAL VALANDŲ SKAIČIŲ SAVAITEI

2023-2024 m.m.

Tiesioginis darbas (60%) 

Nekontaktinis darbas (40%)

Eil. Nr.

Veikla

Valandų savaitėje

1.

Individualus, grupinis darbas/projektai su grupėmis, klasėmis (visos) – 5 val.

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Viso

Priešmokyklinė

1 val.

3 val.

Pradinių klasių 1-4 kl. mokiniai

2 val.

 

8 (5+3)

2.

Pagalba tėvams/globėjams – konsultacijos

4

3.

Darbas su pedagogais, mokyklos administracija

2

4.

Darbas su specialiuosius poreikius turinčiais vaikais, su vaikais kuriems reikia ypatingo dėmesio

2(11vaikų)

5.

Savišvieta

2

6.

Dokumentų tvarkymas, pasiruošimas darbui

4

7.

Prevencines veiklos bei socialinio ugdymo projektai kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius, šeimų lankymas

8

8.

Informacijos rinkimas, analizė reikalinga vaikų problemoms spręsti, bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene, kitomis švietimo institucijomis.

6

 

Viso:

36 valandų

 

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30