Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2022-2023 mokslo metais

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

Priešmokyklinio ugdymo grupė - 175 ugdymo dienos,

1-4 klasės - 175 ugdymo dienos,

5-8, I-II gimnazijos klasės - 185 ugdymo grupės,

 

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4* d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

2021 m. spalio 21 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymas Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnius laiko periodus: trimestrus ir pusmečius. Ugdymo procesas, įgyvendinant priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skirstomas trimestrais, įgyvendinant vidurinio ugdymo programą - pusmečiais. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

1 – 8, I-IIG klasės:

Trimestrų trukmė:

1-asis trimestras: 2022 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

2-asis trimestras: : 2022 m. gruodžio 1 d. – 2023 m. kovo 10 d.

3-asis trimestras: 2023 m. kovo 13 d. – iki ugdymo proceso pabaigos.

 

Atnaujinta: 2023-05-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30