Ugdymas karjerai

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros ugdymo koordinatore gimnazijoje dirba

Mokiniai, jų tėvai (globėjai), mokytojai, klasių vadovai dėl informacijos gali kreiptis pirmadieniais-ketvirtadieniais iki 16.00 val. arba siųsti pranešimus el. dienyne.

Informacija apie įvykusius renginius skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje bei socialiniame tinkle Facebook.

Karjeros ugdymo tikslas ir uždaviniai

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • supažindinti mokinius su darbo pasauliu bei padėti įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti;
 • siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę;
 • ugdyti savęs pažinimo kompetenciją;
 • teikti mokiniams informaciją apie švietimo sistemą, priėmimio į profesines ir aukštąsias mokyklas, sąlygas bei specialybes, jų įgijimą ir tobulimo galimybes;
 • siekti, kad mokiniai remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tiklus, sudarytų ir nuolat atnaujintu karjeros planą;
 • padėti nepakankamą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
 • vykdant profesinį švietimą, bendradarbiauti su profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis;
 • poreikių mokiniams padėti išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
 • teikti informaciją apie darbo rinką;
 • užtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo bazių (AIKOS ir kt.);
 • skatinti mokytojus būti aktyviais mokinių pagalbininkais, padedančiais projektuoti ateities karjerą.

 

Naudingos nuorodos, renkantis profesiją:

Informacija apie studijas

Stojamojo balo skaičiuoklės

Bendrasis priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

Studijos užsienyje

Gyvenimo aprašymo rengimas

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos:

Darbo ieška

Lietuvos užimtumo tarnyba:

Darbo ieškos portalai:

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30