Misija, vizija, vertybės, credo

Gimnazijos misija

Sudaryti sąlygas asmenybės ūgčiai, įgyjant išsilavinimą pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Profesionaliai ugdyti harmoningą ir atsakingą asmenybę kūrybiškoje aplinkoje.

Gimnazijos vizija

Gimnazija ugdo pilietiškai aktyvų, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį Lietuvos pilietį. Bendruomeniška, draugiška ir atvira, siekianti kiekvieno aukštesnių rezultatų gimnazija.

Gimnazijos vertybės

 • Bendradarbiavimas;
 • Atsakomybė;
 • Meilė darbui ir kūrybai;
 • Kūrybiškumas;
 • Tautinių tradicijų puoselėjimas;
 • Mokymasis;
 • Pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei.

Gimnazijos tikslai

I TIKSLASSiekti kokybiško ugdymo(si) ir kiekvieno mokinio ūgties, plėtojant mokinių formaliojo ir neformaliojo  švietimo galimybes ir  pagalbos mokiniui sistemą.

II TIKSLAS. Kurti šiuolaikišką, saugią, bendruomenės poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką gerinant materialinę, techninę ir informacinę bazę.

III  TIKSLAS. Glaudžiai ir efektyviai bendradarbiauti keliant bendruomenės narių elgesio kultūrą.

IV TIKSLAS. Kurti patrauklios ir konkurencingos gimnazijos įvaizdį.

V TIKSLAS. Skatinti mokinių saviraiškos, saviugdos ir pilietinės savimonės ugdymo(si) veiksmingumą.

Gimnazijos credo

„Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam.“

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30