Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Psichologės funkcijos

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • dalyvauja krizių valdymo grupės ir Vaiko gerovės komisijos veiklose.

Psichologės pagalbos tikslas:

 1. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą.
 2. Prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.
 3. Padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

 Psichologės pagalbos veiklos uždaviniai:

 1. Gerinti ugdymo procesui palankias psichologines sąlygas.
 2. Vaikų, tėvų ar globėjų, pedagogų psichologinis švietimas bei pokalbiai su jais, siekiant išsiaiškinti vaikų, tėvų ar globėjų, pedagogų tarpusavio santykių sunkumus, numatyti būdus joms spręsti.
Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30