Neformalus švietimas

Neformaliojo švietimo pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Eil.

Nr.

Neformaliojo ugdymo

pavadinimas

Vadovas

Apimtis

(val.)

Darbo laikas, klasės

1.

Ansamblis “Strumyk”

Kristina Liachovič

 

2

 

Trečiadienis – 8 pamoka (1-4, 5-8, IG-IIG klasių mokiniai)

Penktadinis – 8 pamoka (1-4, 5-8, IG-IIG klasių mokiniai)

Solinis dainavimas

1

Penktadienis – 9 pamoka (1-4, 5-8, I-IIG klasių mokiniai)

2.

Sporto būrelis

Januš Andrukonis

3

Antradienis – 8 pamoka (5-8, I-IIG klasių mokiniai)

Trečiadienis – 7 pamoka (1-4 klasių mokiniai)

                        8 pamoka (5-8, I-IIG klasių mokiniai)

3.

Anglų kalbos būrelis


Anglų kalba su muzika

Glorija Valiangė

1


1

Antradienis - 7 pamoka (1 klasės mokiniai)


Penktadienis - 7 pamoka (3-4 klasių mokiniai)

4.

Dramos būrelis

Agnieška Matačina

1

Pirmadienis – 7 pamoka (1-4 klasių mokiniai)

Ivona Grigienė

1

5.

 Antrinių žaliavų dizainas

Renata Miloš

1

Ketvirtadienis – 7 pamoka (3-4, 5-6 klasių mokiniai)

6.

Robotika

Mažena Krasovska

1

Antradienis - 7 pamoka (5-6 klasių mokiniai)

7.

Gerų manierų būrelis

Lucyna Kvidzinska

1

Antradienis - 7 pamoka (1-5 klasių mokiniai)

8.

Šokių būrelis

Ivona Grigienė

2

Pirmadienis - 7-8 pamoka (3-4, 5, 7 klasių mokiniai)

9.

Jaunųjų bitininkų būrelis

Renata Krasovska

1

Pirmadienis - 8 pamoka (2-8, I-IIG klasių mokiniai)

VISO:

16 val.

 

 

Neformaliojo švietimo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.

Neformaliojo švietimo principai:

 • lygių galimybių – vienodos galimybės įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus,
 • aktyvumo principas – neformaliojo švietimo procesas organizuojamas taip, kad ugdytiniai būtų veiklūs,
 • labilumo (lankstumo) principas – mokinys turi teisę keisti veiklos pobūdį arba visai jo atsisakyti,
 • atvirumo principas – ugdymo veikla organizuojama taip, kad būtų žinoma mokyklos bendruomenei,
 • pažangos principas – neformaliojo švietimo veikla orientuoja mokinį domėtis mokslo, meno, socialinės pažangos naujovėmis, moko bendrauti, siekti rezultatų.

Neformaliojo švietimo kryptys:

 • sveika gyvensena, sportas,
 • meninė raiška,
 • etninė kultūra,
 • kraštotyra,
 • gamtosauga, ekologinis ugdymas,
 • kita veikla.

Neformaliojo švietimo metodai:

 • susitikimai,
 • šventės,
 • koncertai,
 • projektai,
 • parodos,
 • žaidimai,
 • varžybos.

Neformaliojo švietimo organizavimo principai:

 • organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, galimybes,
 • užsiėmimai mokiniams neprivalomi, juos renkasi pats mokinys,
 • mokyklos taryba pritaria valandų paskirstymui atsižvelgdama į klasių komplektų skaičių ir mokyklos tradicijas.
 • neformalaus švitimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį ir fiksuojama elektroniniame dienyne.

Už neformalųjį švietimą gimnazijoje atsakinga

Loreta Mackevič Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

14.00 – 17.00

 

 

Antradienis

14.00 – 17.00

 

 

Trečiadienis

14.00 – 17.00

 

 

Ketvirtadienis

14.00 – 17.00

 

 
Penktadienis 14.00 – 16.00  

 

Kontaktai Mobilusis +370 646 41928

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30