Logopedas

Logopedinės pagalbos paskirtis ir uždaviniai:

Pagalbos paskirtis – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų.

Uždaviniai:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • šalinti specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • konsultuoti tėvus, mokytojus, pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauti su Trakų rajono psichologine – pedagogine tarnyba;

Logopedės veikla:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
 • Sudaro individualiąsias ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedo teikiamos paslaugos mokykloje:

 • organizuoja individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas;
 • sudaro specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • rengia savo veiklos ataskaitą;
 • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • moko taisyklingai tarti garsus;
 • lavina foneminę klausą;
 • moko garsinės analizės;
 • šalina kalbos leksinės – gramatinės sandaros trūkumus;
 • ugdo rišliąją kalbą;
 • lavina regimąjį suvokimą, atmintį, smulkiąją motoriką;
 • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedijos naujoves.

 

Logopede  gimnazijoje dirba:

Božena Senkanec

LOGOPEDO PRATYBŲ TVARKARAŠTIS

2022-2023 m. m. I pusmetis

PAMOKOS/

PAMOKŲ LAIKAS

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

 

TREČIADIENIS

 

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

8.00-8.45

Nekontaktinės val.

08.00-08.45

-

Nekontaktinės val.

08.00-08.45

Nekontaktinės val.

08.00-08.45

-

2

8.50– 9.35

-

Nekontaktinės val.

 

-

-

3

9.40-10.25

-

-

Nekontaktinės val.

 

Nekontaktinės val.

 

-

10.25-10.55

-

-

-

-

-

4

10.55-11.40

-

PUG

Logopediniai užsiėmimai.

11.00-11.30

PUG

Logopediniai užsiėmimai.

11.00-11.30

IUG

Logopediniai užsiėmimai.

11.00-11.30

IUG

Logopediniai užsiėmimai.

11.00-11.30

11.40-12.10

Nekontaktinės val.

11.40-12.10

PUG

Logopediniai užsiėmimai

11.35-12.05

PUG

Logopediniai užsiėmimai

11.35-12.05

Nekontaktinės val.

11.40-12.10

-

5

12.10-12.55

 

Nekontaktinės val.

12.10-12.55

 

-

-

-

-

6

13.00-13.45

-

-

Logopediniai užsiėmimai

1 klasės mokiniai

 

Logopediniai užsiėmimai.

5 klasė

  -

7

13.50-14.35

 

Logopediniai užsiėmimai.

1 klasės mokiniai

 

 

Logopediniai užsiėmimai

2 klasės mokiniai

 

 

Logopediniai užsiėmimai

1 klasės mokiniai

 

 

Logopediniai užsiėmimai.

3 klasės mokiniai

 

Logopediniai užsiėmimai

4 klasės mokinė

 

 

8

14.45-15.30

 

Logopediniai užsiėmimai.

1 klasės mokiniai

 

 

Logopediniai užsiėmimai

1 klasės mokiniai

 

 

 

Logopediniai užsiėmimai

3 klasės mokiniai

 

IUG

Logopediniai užsiėmimai.

 

 

Logopediniai užsiėmimai

8 klasės mokinė

Atnaujinta: 2023-05-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30