Pamokų tvarkaraštis 5-8, IG-IIG klasių 2023-2024 m. m.

5-8, IG - IIG KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 M.M.

Mokytojo

pavardė

Dalykas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

G. Paulauskienė

Lenkų k.

8

5

5

6

10

6

7

 

8

10

9

8

5

9

7

 

7

6

 

8

 

 

 

 

6

10

9

5

7

 

6

 

 

10

9

8

7

5

 

 

K. Mackevič

Lietuvių k. ir lit.

10

10

6

7

5

5

9

 

7

5

8

6

9

10

 

 

6

5

7

 

 

 

 

 

10

9

6

7

5

8

8

 

 

6

8

10

9

7

8

 

A. Jekmohan

Anglų k.

9

9

10

10

7

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7

8

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Valiangė

Anglų k.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

6

 

 

J.Dovsevičienė

Biologija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

 

Chemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

10

10

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamta ir žmogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Gamtos mokslai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Technologijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/

10

 

 

 

 

10*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

7

 

K. Tylingo

Geografija

6

7

7

8

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

6

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Rainska

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

10

10

7

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Tunevič

Istorija

7

6

8

5

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

5

9

8

 

10

 

Pilietiškumo pagrindai

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

M. Krasovska

Matematika

5

8

9

 

6

 

 

 

5

9

10

7

 

6

 

 

 

7

8

9

5

10

 

 

5

6

7

9

8

 

10

 

8

 

10

7

6

 

 

 

Informatika

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

6

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Žmogaus sauga

 

 

 

 

 

8

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Miloš

Dailė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

9/

10

8

 

6

5

 

 

 

Technologijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Liachovič

Muzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/

10

 

 

 

6

5

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

J. Andrukonis

Fizinis ugdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/6

9/

10

7/8

7/8

 

 

 

 

5/6

5/6

9/

10

7/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Kvidzinska

Tikyba

 

 

 

 

 

 

 

 

9/

10

8

7

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bartosevič

Gyvenimo įgūdžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

9*