Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 klasė Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lenkų k.
  Lenkų k. Lietuvių k. Lenkų k. Matematika Lenkų k.
  Lenkų k. Lenkų k. Fizinis ugdymas Šokis Matematika
  Matematika Muzika Fizinis ugdymas Tikyba Muzika
  Lietuvių k. Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Lenkų k. Pasaulio pažinimas
  Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos      
           
2 klasė Matematika Lietuvių k. Matematika Šokis Matematika
  Lietuvių k. Matematika Muzika Anglų k Lietuvių k.
  Anglų k. Lenkų k. Fizinis ugdymas Tikyba Lenkų k.
  Muzika Lenkų k. Fizinis ugdymas Lietuvių k. Dailė ir technologijos
  Fizinis ugdymas Matematika Lenkų k. Lenkų k. Dailė ir technologijos
  Lenkų k. Pasaulio pažinimas Lenkų k. Pasaulio pažinimas  
           
3 klasė Fizinis ugdymas Lenkų k. Matematika Anglų k. Lenkų k.
  Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k. Tikyba Lietuvių k.
  Muzika Matematika Fizinis ugdymas Lenkų k. Lenkų k.
  Lietuvių k. Lenkų k. Lenkų k. Matematika Dailė ir technologijos
  Fizinis ugdymas Matematika Muzika Lietuvių k. Dailė ir technologijos
  Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Šokis Lenkų k.  
           
4 klasė Anglų k. Lietuvių k. Lietuvių k. Tikyba Lietuvių k.
  Muzika Matematika Matematika Lietuvių k. Matematika
  Lietuvių k. Lenkų k. Fizinis ugdymas Anglų k. Lenkų k.
  Matematika Lenkų k. Fizinis ugdymas Lenkų k. Lenkų k.
  Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Lenkų k. Matematika Dailė ir technologijos
  Lenkų k. Šokis Muzika Pasaulio pažinimas