Pagrindinis ugdymas

Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programas nuo 5-8, 9–10 (I–II gimnazijos) klasėse.

Mokiniui privaloma mokytis iki 16 metų ir įgyti pagrindinį išsilavinimą.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo
programą ir dalyvavo privalomuose lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimuose.

Mokinys ir buvęs mokinys, be pateisintos priežasties nustatytu laiku nedalyvavęs pasiekimų
patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, mokiniai gali toliau mokytis gimnazijoje pagal vidurinio
ugdymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30