Projekt „Litwa – inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych – 2016 r.”

Szkoła to miejsce, które rozwija zainteresowania i uzdolnienia, kształtuje twórcze postawy, wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój jego osobowości, kształtuje kulturę osobistą, dbałość o własne zdrowie i sprawność fizyczną, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. W bieżącym roku szkolnym w placówce uczy się 92 uczniów dowożonych z różnych pobliskich miejscowości wsi Połuknie. Szkoła posiada 14 sal lekcyjnych. Ponadto w szkole znajduje się biblioteka, gabinet socjalnego pedagoga, aula, stołówka, sala gimnastyczna, pracownia informatyczna. Szkoła posiada oddział przedszkolny, do którego uczęszczają 3-6-latki.

Ciągle dbamy o to, by szkoła była przyjazna dziecku i rozwijała jego osobowość. Podejmujemy szereg różnych działań. 31 maja 2016 roku Szkoła Średnia w Połukniu zawarła umowę w sprawie wykorzystania sotacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska“. Na podstawie umowy były przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na realizację prac remontowych placówki edukacyjnej. W terminie maj – październik 2016 r. dokonano remontu pomieszczeń edukacyjnych – sali języków obcych, chemii i laboratorium, muzyki i pomieszczenia administracyjnego.

Już od października b.r. uczniowie korzystają z wyremontowanych sal, które są przytulne, atrakcyjne, zajęcia odbywają się w świeżowyremontowanych pracowniach. Nauczyciele korzystają z laboratorium. W listopadzie b.r. nasza placówka ubiegała się o status gimnazjum, trwał proces akredytowania programu dla klas 11-12. Członkowie komisji z Ministerstwa Oświaty i Edukacji RL w dniach 8-11 listopada oceniali szkołę według różnych kryterii. Jednym z barzdo ważnych kryterii było środowisko ucznia, w którym się uczy, stan kabinetów i ogólnie szkoły. Cieszymy się bardzo, że za ostatnie lata zawdzięczając współfinansowaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ mamy wyremontowane wszystkie sale edukacyjne, stołówkę, aulę, toalety. Właśnie dzięki tak dobremu stanu szkoły otrzymaliśmy dodatkowe punkty przy akredytacji. Mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy pomyślne rezultaty akredytacji i będziemy mieli status gimnazjum. Dla nas jest ważny jak wygląd szkoły, tak i jej status, to wszystko tworzy prestiż szkoły jak we wsi Połuknie, tak w rejonie trockim i na całej Wileńszczyźnie.

Cieszymy się niezmiernie, że za ostatnie lata zawdzięczając wspołfinansowaniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ mamy wyremontowane wszystkie sale edukacyjne, stołówkę, aulę, toalety, pomieszczenie administracyjne. Pokładamy wielką nadzieję, że w przyszłych latach będzie zaplanowany kolejny etap – remont korytarzy i biblioteki. Złożone są wnioski na 2017 rok. Mamy wielką nadzieję, że będą pozytywnie rozpatrzone.

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.50 - 14.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30