Matematinis projektas „Matematinė svajonė“

Projektas buvo organizuojamas tam, kad mokinius sudominti matematikos dalyku ir juos paskatinti kūrybiškai pažvelgti į matematikos mokslą. Projekte dalyvavo 8-10 klasių mokiniai.

Projekto organizatorius:

 • Matematikos mokytoja Anžela Ruškevič

Projekto koordinatoriai:

 • Matematikos mokytoja Anžela Ruškevič
 • Dailės vyr. mokytoja Renata Chosčijeva

Projekto tikslas ir uždaviniai:

 • Skatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką.
 • Ugdyti  mokinių  gebėjimą kūrybiškai pritaikyti matematines žinias.
 • Ugdyti mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą savo jėgomis ir žiniomis.
 • Įtraukti į darbą nemotyvuotus mokinius.

Matematinio projekto veiklos planas

Eil. Nr.

Veikla

1.

Mokiniams pristatomas simetrijos apibrėžimas, jos rūšys. Mokiniams paaiškinamas vitražo principas, parodomi pavyzdžiai. Mokiniai kuria vitražus. Darbų  apipavidalinimas, aptarimas, pristatymas ir parodos organizavimas.

2.

Mokiniams pristatomos ir primenamos plokštumos geometrinės figūros, jų plotų ir perimetro radimo skaičiavimo formulės. Mokiniai naudodami spalvoto popieriaus atraižas pina servetėles. Atlieka jiems skirtas matematines užduotis. Parodos organizavimas.

3.

Mokiniams pristatomos erdvinės ir plokštumos geometrinės figūros, jų plotų ir tūrio skaičiavimo formulės. Mokiniai kuria namus (iš erdvinių geometrinių figūrų), iškarpo langus, atlieka jiems skirtas užduotis, pristato savo darbą.

Parodos organizavimas.

4.

Projektinio darbo apibendrinimas ir įvertinimas.

 

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30