Mokinių taryba

Mokinių tarybis narių sąrašas 2020–2021 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Gabrielė Zapolska

 

pirmininkė

   

sekretorė

Ivona Grigienė Pradinio ugdymo mokytoja  tarybos kuratorė 
Povilas Viščiulis

7 kl.

narys

David Krasovski 7 kl.

narys

Brigita Mardas 7 kl.

narė

Gabriela Šulecka 7 kl. narė
Maja Bražicka 8 kl.

narė

Tomas Nedveckji 8 kl.

narė

Eliza Krasovska 9 kl. narė
 

 

narė
Gabriela Buzarevič 9 kl. narė
Diana Rinkevič IG kl. narė
Oksana Savickaja IG kl. narė
Samuel Makutonovič IG kl. narys
     
Jovita Aleksandrovič  IG kl. narė
Karolina Aleksandrovič IIG kl. narė
    narė
    narė
    narė
    narė
    narė
    narė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Mokinių Taryba gina mokinių interesus, rūpinasi jų problemomis mokykloje.
 • Svarsto ir, suderinus su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokyklinių renginių planus.
 • Planuoja ir organizuoja mokinių papildomą darbą bei laisvalaikį.
 • Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus.
 • Teikia pasiūlymus ir pageidavimus mokyklos vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių.
 • Užmezga ir palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, jaunimo organizacijomis, klubais, judėjimais.

Mokinių tarybo veiklos pobūdis:

 • Dalyvavimas rajono mokinių savivaldos renginiuose, akcijose
 • Mokyklos švenčių organizavimas
 • Diskotekų organizavimas
 • Mokyklos nelankymo prevencija
 • Mokinių interesų atstovavimas
 • Mokyklos taryboje ir bendradarbiavimas su administracija
Atnaujinta: 2023-05-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30