Mokinių taryba

Mokinių tarybis narių sąrašas 2023–2024 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

Eliza Krasovska

IIG

pirmininkė

Amelija Maconko 7

sekretorė

Ivona Grigienė Pradinio ugdymo vyr. mokytoja  tarybos kuratorė 
Gabriela Gureckaja

7

narė

Agata Tunevič 7

narė

Katažina Veršilo 7

narė

Agnė Asteikaitė 5 narė
Gabriela Buzarevič IIG

narė

Karolina Suchodolska 7

narė

Gabriela Šuleckaja 8 narė
Elžbieta Senkanec

6

narė
Nelė Nedveckaja 5 narė
Arnold Zapolski 7 narys
Beata Tunevič 5 narė
Brigita Mardas 8 narė
David Krasovski 8 narys
Dorian Rainski  8 narys
Edvin Buzarevič 6 narys
Eliza Kliukoit 5 narė
Ineta Ruškevič 5 narė
Maja Bražickaja IG narė
Nikita Bražickij IIG narys
Nona Krasovska 6 narė

Povilas Viščiulis


Ramūnas Šuleckij


Rafal Paulauskas


Timonas Aliukonis


Tomas Nedveckij


Gabriela Šuleckaja

8


8


7


IIG


IG


8

narys


narys


narys


narys


narys


narė

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Mokinių Taryba gina mokinių interesus, rūpinasi jų problemomis mokykloje.
 • Svarsto ir, suderinus su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokyklinių renginių planus.
 • Planuoja ir organizuoja mokinių papildomą darbą bei laisvalaikį.
 • Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 • Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus.
 • Teikia pasiūlymus ir pageidavimus mokyklos vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių.
 • Užmezga ir palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, jaunimo organizacijomis, klubais, judėjimais.

Mokinių tarybo veiklos pobūdis:

 • Dalyvavimas rajono mokinių savivaldos renginiuose, akcijose
 • Mokyklos švenčių organizavimas
 • Diskotekų organizavimas
 • Mokyklos nelankymo prevencija
 • Mokinių interesų atstovavimas
 • Mokyklos taryboje ir bendradarbiavimas su administracija
Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 - 13.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30