Gimnazijos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 - 2023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje

1.

 Agnieška Matačina

Mokytojų atstovė

Pirmininkas

2.

 Alicija Asteikienė

Mokytojų atstovė

Sekretorius

3.

 Albert Veršilo

Tėvų atstovė

narys

4.

 Alina Zapolska

Tėvų atstovė

narys

5.

 Julija Grigorjeva

Tėvų atstovė

narys

6.

 Vaida Šedžiuvienė

Tėvų atstovas

narys

7.

Halina Tunevič

Tėvų atstovas

narys

8.

 Loreta Mackevič

Mokytojų atstovė

narys

9.

 Ivona Grigienė

Mokytojų atstovė

narys

10.

 Gražina Paulauskienė

Mokytojų atstovė

narys

11.


12.

Mažena Krasovska


Brigita Mardas

Mokytojų atstovė


Mokinių atstovė

narys


narys

13.

Amelia Maconko

Mokinių atstovė

narys

14.

Eliza Krasovska

Mokinių atstovė

narys

15.

 Lukaš Makutonovič

Mokinių atstovas

narys

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • Mokyklos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą vieneriems metams.
 • Aprobuoja mokyklos nuostatus, mokyklos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles, teikia pasiūlymus nustatant ugdymo organizavimo tvarką: mokslo metų skirstymą trimestrais, papildomojo ugdymo organizavimo būdus ir tvarką.
 • Aprobuoja mokyklos ugdymo planą.
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą.
 • Svarsto materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą.
 • Atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), socialinių partnerių bei vietos bendruomenės interesus santykyje prieš trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant mokyklos steigėjus, dalininkus, valstybines įstaigas ar institucijas, bet kokios formos juridinius asmenis, fizinius asmenis ir kt.
 • Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.
 • Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.

Gimnazijos taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos tarybos organizavimas 2021-07-05 12:37:36 170.74 KB
Gimnazijos tarybos narių teisės ir pareigos 2021-07-05 12:37:36 136.53 KB
Gimnazijos-tarybos-nuostatai 2021-07-05 12:37:36 79.32 KB
Gimnazijos-tarybos-veiklos-planas-2020-2021-m.m. 2021-07-05 12:37:37 37 KB

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30