REJONOWE RODZINNE DYKTANDO I OLIMPIADA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ REJONU TROCKIEGO Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

Dnia 19 grudnia w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu odbyły się rejonowe rodzinne dyktando oraz olimpiada z języka polskiego dla szkół rejonu trockiego z polskim językiem nauczania. Oba konkursy organizowane były w celu sprawdzenia własnych możliwości poprawnej pisowni, rozpowszechniania wiedzy polonistycznej z zakresu gramatyki, inspirowania i dalszego rozwoju zainteresowań ojczystym językiem wśród uczniów i dorosłych oraz integracji środowiska szkoły i rodziców. Podmiotem prowadzącym i realizującym dane przedsięwzięcia było Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu wspólnie z Stowarzyszeniem „Solidarni razem” oraz Trockim Rejonowym Oddziałem ZPL.

W rodzinnym dyktandzie oraz olimpiadzie z języka polskiego udział wzięły dwuosobowe drużyny szkół polskich rejonu trockiego, w skład których weszły dzieci w wieku szkolnym od 3 do 10 klasy z członkami rodziny. Przybyłe ekipy przedstawiały Szkołę Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, Gimnazjum w Trokach oraz Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Drużyny rodzinne rywalizowały ze sobą: pisząc tekst, wykonując ćwiczenia językowe sprawdzające wiadomości z zakresu kultury języka, ortografii i interpunkcji.

Zwycięzcami konkursów zostały rodzinne pary, które wspólnie popełniły najmniej błędów w dyktandzie i zdobyły najwięcej punktów w olimpiadzie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast uczestnicy – podziękowania. PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA ,,SOLIDARNI RAZEM" WE WSPÓŁPRACY Z TROCKIM ODDZIAŁEM REJONOWYM ZPL.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

 

WYNIKI REJONOWEGO RODZINNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA POLSKIEGO:

I kategorija (3-5 klasy):

I miejsce – Eliza Kliukoit, Antonina Kozlovska - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu;

II miejsce – Arneta Leonavičiūtė, Andželika Stūpakaitė - Gimnazjum w Trokach;

III miejsce – Milana Špakovskaja, Elžbieta Špakovskaja - Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.

 

II kategorija (6-8 klasy):

I miejsce – Emilia Vaškevič, Ivona Vaškevič - Gimnazjum w Trokach;

II miejsce – Dorian Rainski, Jolanta Rainska - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu;

III miejsce – Amelija Maconko, Ana Genišauskė - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

 

III kategorija (9-10 klasy):

I miejsce – Olivia Seliava, Piotr Karpovič - Gimnazjum w Trokach;

II miejsce – Amelija Naumovič, Diana Tomaševič - Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach;

III miejsce – Samuel Makutonovič, Joanna Makutonovič - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

 

WYNIKI REJONOWEJ RODZINNEJ OLIMPIADY JĘZYKA POLSKIEGO:

I kategorija (3-5 klasy):

I miejsce – Eliza Kliukoit i Antonina Kozlovska - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu;

II miejsce – Arneta Leonavičiūtė i Andželika Stūpakaitė - Gimnazjum w Trokach;

III miejsce – Gabriel Pavlovski i Elena Pavlovska - Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

 

II kategorija (6-8 klasy):

I miejsce – Emilia Vaškevič, Ivona Vaškevič - Gimnazjum w Trokach;

II miejsce – Dorian Rainski, Jolanta Rainska - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu;

III miejsce – Amelija Maconko, Ana Genišauskė - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

 

III kategorija (9-10 klasy):

I miejsce – Olivia Seliava, Piotr Karpovič - Gimnazjum w Trokach;

II miejsce – Amelija Naumovič, Diana Tomaševič - Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach;

III miejsce – Samuel Makutonovič, Joanna Makutonovič - Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos