"BON PIERWSZAKA 2022"

Po raz kolejny Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka“ w sierpniu b.r. przekazała kompleksowe wyprawki szkolne uczniom pierwszej klasy gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Wyposażone plecaki zostały przekazane 1 września 2022 r. podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Natomiast na początku listopada ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą, rodzice uczniów pierwszej klasy otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 470 złotych. Zostanie ono w całości przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, w tym: dodatkowe zajęcia uzupełniające z języka polskiego lub wykładane w języku polskim, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, warsztaty lub inne zajęcia edukacyjne uzupełniające jego całoroczną edukację.

Maturzyści naszego gimnazjum również otrzymali jednorazowe stypendium finansowe w wysokości 1000 złotych, które zostanie przeznaczone na opłacenie dodatkowych zajęć umożliwiających lepsze przygotowanie do matury.

 

"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022"

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos