Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021-06-17 17:46:23 384.56 KB
Vidaus tvarkos taisyklės 2021-06-17 17:46:24 287.65 KB
Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:25 353.92 KB
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021-07-07 13:22:39 194.08 KB
Vadovėlių įsigijimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:26 207.57 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:28 0.99 MB
Elektroninio dienyno naudojimosi tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:29 197.94 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:29 222.58 KB
Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas 2022-01-15 19:22:07 229 KB
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos integravimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:31 221.85 KB
Smurto bei patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-01-19 16:18:24 265.97 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:32 301.5 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:33 204.35 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ugdymo organizavimo 2020-2021 m. m. tvarkos aprašas 2021-06-17 17:46:36 203.96 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:37 314.27 KB
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 1 2021-06-17 17:46:37 57.77 KB
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:38 54.98 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) sistemos aprašas 2021-06-17 17:46:38 371.7 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 1 2021-06-17 17:46:39 388.35 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 2 2021-06-17 17:46:40 388.35 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2021-06-17 17:46:40 314.27 KB
Dėl mokyklų ugdymo proceso karantino metu 2021-06-17 17:46:41 760.07 KB
Nutarimas dėl LR Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2021-06-17 17:46:42 282.89 KB
Bibliotekos nuostatai 2021-07-07 13:15:52 48 KB
Tvarkos
Mokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas 2021-07-07 14:21:45 201.25 KB
Mokinių bendrojo lavinimo dalyko programos kurso keitimo tvarkos aprašas 2021-07-15 16:31:07 204.58 KB
Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka 2021-07-15 16:30:52 218.37 KB
Gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas 2021-07-15 16:30:48 189.78 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema bendrojo ugdymo istaigoje 2021-07-15 16:30:40 584.41 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka 2021-07-15 16:30:32 515.44 KB
Ugdymo organizavimo 2020–2021 mokslo metais tvarkos aprašas 2021-07-15 16:27:36 41.5 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2021-07-20 15:43:35 56.5 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių atlyginimo dydžio nustatymo tvarkos aprašas 202.51 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 09 mėn. 25d. 73.16 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 10mėn. 13 d. 98.32 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2020 m. 11 mėn. 06 d. 314.36 KB
Dėl trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 4d. sprendimo Nr. S1-378 „Dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 2021-11-07 22:55:13 90.08 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo tarybos veiklos reglamentas 2021-12-07 14:02:53 8.63 MB
Centralizuoto mokinių priėmimo ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas 125.22 KB
Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 74.5 KB
Mobingo ir psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir interventijos tvarkos aprašas 79 KB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema bendrojo ugdymo įstaigoje 107.5 KB
Pamokų stebėjimo tvarkos aprašas 74.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2022 m. gruodžio 16 d. 201.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023 m. rugsėjo 5 d. 201.5 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 34.5 KB
Pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas 2024-03-05 17:34:51 47.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 12.87 MB
Taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-07-07 15:37:51 64.5 KB
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 310.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-12-27 17:59:46 129.5 KB
Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos 2024 m. viešųjų pirkimų planas 112.5 KB
Priėmimas į gimnaziją
Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu 35.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į bendrojo ugdymo klases 191.13 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 380.85 KB

Atnaujinta: 2024-03-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30