Turinio auditas

73%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
80 2024-04-13 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Loreta
125 2024-04-13 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Loreta
126 2024-04-13 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Loreta
225 2024-04-13 Covid-19 Neutrali Loreta
226 2024-04-13 Baigiamosios projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas trakų rajono savivaldybėje“ veiklos Neutrali Loreta
227 2024-04-13 Klasės valandėlių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Loreta
228 2024-04-13 Pagrindinis ugdymas Neutrali Loreta
229 2024-04-13 PUPP Neutrali Loreta
233 2024-04-13 DOKUMENTŲ FORMOS Neutrali Loreta
237 2024-04-13 Pradinis ugdymas Neutrali Loreta
239 2024-04-13 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Loreta
241 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 5-8, IG-IIG klasių 2023-2024 m. m. Neutrali Loreta
242 2024-04-13 Logopedas Neutrali Loreta
243 2024-04-13 Pailgintos dienos grupė Neutrali Loreta
35 2020-09-01 Ugdymo organizavimas Rekomendacija

Atostogų lentelės iš ugdymo plano. Jau naujos.

Loreta
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Pritaikykite pagal naujus metus informaciją. 

Loreta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
l) Sutvarkyt, kad nesiųstų laiško po rankinio naujienos įkėlimo.
 

Loreta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
157 2024-04-13 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
158 2024-04-13 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi administracijos darbuotojai?

Prašome pateikti raštinės vedėjos bei buhalterės pareigybės aprašus, kontaktinius tel. nr. bei el. paštą.
Taip pat VISŲ darbuotojų darbo grafikus.

Loreta
12 2024-04-13 Pasiekimai Rekomendacija

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Loreta
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite?

Loreta
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar turite kokių nors dokumentų šia tema?
Pvz. tvarkos aprašą ar planą?

Loreta
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti institucijos kurios susijusios su Trakų savivaldybe ir Švietimo ir sporto mininisterija

Loreta
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Loreta
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi specialistai čia yra, gal kažko trūksta - tuomet parašykite ko.
Taip pat, gal kažkas jau nedirba - informuokite apie tai.

VISIEMS specialistams prašome pateikti pareigybės aprašus, kontaktinius tel. nr. bei el. paštą ir tikslias darbo valandas.

Loreta
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite artimiausių pagalbos įstaigų duomenis jūsų rajone.

Loreta
171 2024-04-13 Priėmimas į gimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruotas turinys apie priėmimą. Venkite gudrių formuluočių, pabandykite pagalvoti apie tuos kuriuos rašote. Kuo paprasčiau, tuo geriau.

Loreta
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti metodinės tarybos funkcijas.

Loreta
173 2024-04-13 Darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Pateikite grupės funkcijas.

Loreta
179 2024-04-13 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisjos narių pareigas komisijoje bei komisijos funkcijas.

Loreta
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Loreta
53 2021-09-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Loreta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-04-13 Mokytojai Neutrali

Pažiūrėt lentekės headerį

Loreta
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktai Neutrali Loreta
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar turite mokinių tarybos narių sąrašą?

Loreta
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Neutrali

Kokias komisijas ir darbo grupes turite?

Reikia pateikti komisijų sudėtis ir aprašymus.

Loreta
11 2024-04-13 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar yra tarybos narių sąrašas? Paliekame šabloną

Loreta
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Loreta
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai Loreta
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Loreta
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Loreta
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Loreta
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta atsakingo asmens

Loreta
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Loreta
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Ar turite projektų ir jų aprašymų?

Loreta
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali Loreta
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali Loreta
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali Loreta
46 2024-04-13 Administracinė informacija Neutrali Loreta
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Loreta
52 2024-04-13 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai Loreta
55 2024-04-13 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Loreta
57 2024-04-13 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Neturite?

Loreta
62 2024-04-13 Gimnazija Neutrali Loreta
63 2024-04-13 Misija, vizija, vertybės, credo Neutrali Loreta
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali Loreta
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Loreta
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Loreta
79 2024-04-13 Apie gimnaziją Rekomendacija Loreta
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta atsakingo asmens

Loreta
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Loreta
83 2024-04-13 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Tikrai nėra laisvų vietų?

Loreta
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Loreta
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia trūksta ugdymo plano, strateginio plano

Loreta
107 2024-04-13 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Loreta
114 2024-04-13 Civilinė sauga Neutrali

Daugelis mokyklų turi planus dėl ekstremalių situacijų ir panašiai. Gal ir jūs kažką turite?

Loreta
115 2024-04-13 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reiktų įsidėti vėliavą, logotipą

Loreta
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Jei turite, reikia sąrašo ir funkcijų.

Loreta
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Loreta
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Loreta
145 2024-04-13 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite?

Loreta
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Loreta
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Turėtumėte skelbti asmens duomenų apsaugos pareigūną, jei toks pas jus yra.

Loreta
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Loreta
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Loreta
164 2024-04-13 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose tai reiktų pasirašyti anglišką mokyklos pristatymą.

Loreta
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Loreta
168 2024-04-13 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Loreta
174 2024-04-13 Džiaugiamės atnaujintais kabinetais Neutrali Loreta
175 2024-04-13 Matematinis projektas „Matematinė svajonė“ Neutrali Loreta
176 2024-04-13 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ Neutrali Loreta
177 2024-04-13 Mokyklinio projekto ,,Šiuolaikiška pasaka“ paroda ,,XXI-ojo amžiaus pasakos“ Neutrali Loreta
178 2024-04-13 Mokyklinio projekto ,,Šiuolaikiška pasaka“ baigiamasis renginys: viktorina „Po pasakų sparnais“ Neutrali Loreta
181 2024-04-13 O gimnazjum Neutrali Loreta
182 2024-04-13 Patron gimnazjum Neutrali Loreta
183 2024-04-13 Sztandar gimnazjum Neutrali Loreta
184 2024-04-13 OŚWIATA W POŁUKNIU Neutrali Loreta
185 2024-04-13 Kronika gimnazjum Neutrali Loreta
193 2024-04-13 Dla rodziców Neutrali Loreta
194 2024-04-13 Projekty Neutrali Loreta
195 2024-04-13 Jesteśmy przeciw przemocy Neutrali Loreta
196 2024-04-13 Nasza gazetka „BIGOS“ Neutrali Loreta
197 2024-04-13 Po polsku Neutrali Loreta
198 2024-04-13 2020-2021 r.szk. Neutrali Loreta
199 2024-04-13 BAJKI STARYCH WĘGRÓW ZA POMOCĄ SAKSOFONU Neutrali Loreta
200 2024-04-13 Czwarta rocznica śmierci patrona naszego gimnazjum Longina Komołowskiego Neutrali Loreta
201 2024-04-13 Dzień Nauczyciela Neutrali Loreta
202 2024-04-13 Kukurydziany labirynt Neutrali Loreta
203 2024-04-13 Mikołajki Neutrali Loreta
204 2024-04-13 Narodowe czytanie Neutrali Loreta
205 2024-04-13 Połukniański borowik Neutrali Loreta
206 2024-04-13 STUDNIÓWKA Neutrali Loreta
207 2024-04-13 Witaj szkoło! 1 września początkiem roku szkolnego 2020-2021 Neutrali Loreta
210 2024-04-13 10 powodów, aby nie bić dzieci Neutrali Loreta
211 2024-04-13 Bezpieczny internet Neutrali Loreta
212 2024-04-13 Dekalog dla rodziców i wychowawców Neutrali Loreta
213 2024-04-13 Jak włączyć się w edukację własnego dziecka? Neutrali Loreta
214 2024-04-13 Proste życzenia Twojego dziecka Neutrali Loreta
215 2024-04-13 Projekt „E-polska szkoła“ Neutrali Loreta
216 2024-04-13 Projekt “Rynek surowców wtórnych” Neutrali Loreta
217 2024-04-13 Projekt „Litwa – inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych – 2016 r.” Neutrali Loreta
218 2024-04-13 Projekt ekologiczny Neutrali Loreta
219 2024-04-13 Projekt matematyczny Neutrali Loreta
220 2024-04-13 Mity, Stereotypy i Przekonania Neutrali Loreta
221 2024-04-13 Przemoc to nie to samo, co agresja. Neutrali Loreta
222 2024-04-13 Rodzaje przemocy Neutrali Loreta
223 2024-04-13 Gazetka Neutrali Loreta
224 2024-04-13 Ogłoszenia Neutrali Loreta
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Loreta
160 2020-10-29 Veiklos sritys Neutrali

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Loreta
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali Loreta
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Loreta
18 2021-09-01 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta

Rugsėjį naujas tvarkaraštis

Loreta
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
l) Sutvarkyt, kad nesiųstų laiško po rankinio naujienos įkėlimo.
 

Loreta
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Ar tai visi administracijos darbuotojai?

Prašome pateikti raštinės vedėjos bei buhalterės pareigybės aprašus, kontaktinius tel. nr. bei el. paštą.
Taip pat VISŲ darbuotojų darbo grafikus.

Loreta
4 2024-04-13 Mokytojai Neutrali

Pažiūrėt lentekės headerį

Loreta
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktai Neutrali Loreta
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar turite mokinių tarybos narių sąrašą?

Loreta
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Neutrali

Kokias komisijas ir darbo grupes turite?

Reikia pateikti komisijų sudėtis ir aprašymus.

Loreta
11 2024-04-13 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar yra tarybos narių sąrašas? Paliekame šabloną

Loreta
12 2024-04-13 Pasiekimai Rekomendacija

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Loreta
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Loreta
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai Loreta
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Loreta
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Loreta
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Loreta
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta atsakingo asmens

Loreta
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Loreta
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Ar turite projektų ir jų aprašymų?

Loreta
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali Loreta
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali Loreta
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali Loreta
46 2024-04-13 Administracinė informacija Neutrali Loreta
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Loreta
52 2024-04-13 Biudžeto vykdymo ataskaitos Bendrieji reikalavimai Loreta
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Ar turite?

Loreta
55 2024-04-13 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Loreta
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Ar turite kokių nors dokumentų šia tema?
Pvz. tvarkos aprašą ar planą?

Loreta
57 2024-04-13 Ugdymas karjerai Bendrieji reikalavimai

Neturite?

Loreta
62 2024-04-13 Gimnazija Neutrali Loreta
63 2024-04-13 Misija, vizija, vertybės, credo Neutrali Loreta
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali Loreta
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti institucijos kurios susijusios su Trakų savivaldybe ir Švietimo ir sporto mininisterija

Loreta
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Loreta
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Loreta
79 2024-04-13 Apie gimnaziją Rekomendacija Loreta
80 2024-04-13 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Loreta
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Trūksta atsakingo asmens

Loreta
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Loreta
83 2024-04-13 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Tikrai nėra laisvų vietų?

Loreta
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai Loreta
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia trūksta ugdymo plano, strateginio plano

Loreta
107 2024-04-13 Finansinės ataskaitos Bendrieji reikalavimai Loreta
114 2024-04-13 Civilinė sauga Neutrali

Daugelis mokyklų turi planus dėl ekstremalių situacijų ir panašiai. Gal ir jūs kažką turite?

Loreta
115 2024-04-13 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reiktų įsidėti vėliavą, logotipą

Loreta
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Rekomendacija

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Loreta
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Jei turite, reikia sąrašo ir funkcijų.

Loreta
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Loreta
125 2024-04-13 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Loreta
126 2024-04-13 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Loreta
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Loreta
145 2024-04-13 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite?

Loreta
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi specialistai čia yra, gal kažko trūksta - tuomet parašykite ko.
Taip pat, gal kažkas jau nedirba - informuokite apie tai.

VISIEMS specialistams prašome pateikti pareigybės aprašus, kontaktinius tel. nr. bei el. paštą ir tikslias darbo valandas.

Loreta
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Loreta
157 2024-04-13 Ikimokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
158 2024-04-13 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Loreta
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Turėtumėte skelbti asmens duomenų apsaugos pareigūną, jei toks pas jus yra.

Loreta
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Loreta
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Loreta
164 2024-04-13 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate tarptautiniuose projektuose tai reiktų pasirašyti anglišką mokyklos pristatymą.

Loreta
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Loreta
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite artimiausių pagalbos įstaigų duomenis jūsų rajone.

Loreta
168 2024-04-13 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Loreta
171 2024-04-13 Priėmimas į gimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruotas turinys apie priėmimą. Venkite gudrių formuluočių, pabandykite pagalvoti apie tuos kuriuos rašote. Kuo paprasčiau, tuo geriau.

Loreta
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti metodinės tarybos funkcijas.

Loreta
173 2024-04-13 Darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Pateikite grupės funkcijas.

Loreta
174 2024-04-13 Džiaugiamės atnaujintais kabinetais Neutrali Loreta
175 2024-04-13 Matematinis projektas „Matematinė svajonė“ Neutrali Loreta
176 2024-04-13 Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ Neutrali Loreta
177 2024-04-13 Mokyklinio projekto ,,Šiuolaikiška pasaka“ paroda ,,XXI-ojo amžiaus pasakos“ Neutrali Loreta
178 2024-04-13 Mokyklinio projekto ,,Šiuolaikiška pasaka“ baigiamasis renginys: viktorina „Po pasakų sparnais“ Neutrali Loreta
179 2024-04-13 Viešųjų pirkimų komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti komisjos narių pareigas komisijoje bei komisijos funkcijas.

Loreta
181 2024-04-13 O gimnazjum Neutrali Loreta
182 2024-04-13 Patron gimnazjum Neutrali Loreta
183 2024-04-13 Sztandar gimnazjum Neutrali Loreta
184 2024-04-13 OŚWIATA W POŁUKNIU Neutrali Loreta
185 2024-04-13 Kronika gimnazjum Neutrali Loreta
193 2024-04-13 Dla rodziców Neutrali Loreta
194 2024-04-13 Projekty Neutrali Loreta
195 2024-04-13 Jesteśmy przeciw przemocy Neutrali Loreta
196 2024-04-13 Nasza gazetka „BIGOS“ Neutrali Loreta
197 2024-04-13 Po polsku Neutrali Loreta
198 2024-04-13 2020-2021 r.szk. Neutrali Loreta
199 2024-04-13 BAJKI STARYCH WĘGRÓW ZA POMOCĄ SAKSOFONU Neutrali Loreta
200 2024-04-13 Czwarta rocznica śmierci patrona naszego gimnazjum Longina Komołowskiego Neutrali Loreta
201 2024-04-13 Dzień Nauczyciela Neutrali Loreta
202 2024-04-13 Kukurydziany labirynt Neutrali Loreta
203 2024-04-13 Mikołajki Neutrali Loreta
204 2024-04-13 Narodowe czytanie Neutrali Loreta
205 2024-04-13 Połukniański borowik Neutrali Loreta
206 2024-04-13 STUDNIÓWKA Neutrali Loreta
207 2024-04-13 Witaj szkoło! 1 września początkiem roku szkolnego 2020-2021 Neutrali Loreta
210 2024-04-13 10 powodów, aby nie bić dzieci Neutrali Loreta
211 2024-04-13 Bezpieczny internet Neutrali Loreta
212 2024-04-13 Dekalog dla rodziców i wychowawców Neutrali Loreta
213 2024-04-13 Jak włączyć się w edukację własnego dziecka? Neutrali Loreta
214 2024-04-13 Proste życzenia Twojego dziecka Neutrali Loreta
215 2024-04-13 Projekt „E-polska szkoła“ Neutrali Loreta
216 2024-04-13 Projekt “Rynek surowców wtórnych” Neutrali Loreta
217 2024-04-13 Projekt „Litwa – inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych – 2016 r.” Neutrali Loreta
218 2024-04-13 Projekt ekologiczny Neutrali Loreta
219 2024-04-13 Projekt matematyczny Neutrali Loreta
220 2024-04-13 Mity, Stereotypy i Przekonania Neutrali Loreta
221 2024-04-13 Przemoc to nie to samo, co agresja. Neutrali Loreta
222 2024-04-13 Rodzaje przemocy Neutrali Loreta
223 2024-04-13 Gazetka Neutrali Loreta
224 2024-04-13 Ogłoszenia Neutrali Loreta
225 2024-04-13 Covid-19 Neutrali Loreta
226 2024-04-13 Baigiamosios projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas trakų rajono savivaldybėje“ veiklos Neutrali Loreta
227 2024-04-13 Klasės valandėlių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. Neutrali Loreta
228 2024-04-13 Pagrindinis ugdymas Neutrali Loreta
229 2024-04-13 PUPP Neutrali Loreta
233 2024-04-13 DOKUMENTŲ FORMOS Neutrali Loreta
237 2024-04-13 Pradinis ugdymas Neutrali Loreta
239 2024-04-13 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Loreta
241 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 5-8, IG-IIG klasių 2023-2024 m. m. Neutrali Loreta
242 2024-04-13 Logopedas Neutrali Loreta
243 2024-04-13 Pailgintos dienos grupė Neutrali Loreta
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Loreta
35 2020-09-01 Ugdymo organizavimas Rekomendacija

Atostogų lentelės iš ugdymo plano. Jau naujos.

Loreta
160 2020-10-29 Veiklos sritys Neutrali

Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra.

Loreta
7 2020-10-30 Mokytojų taryba Neutrali Loreta
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Loreta
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Loreta
18 2021-09-01 Neformalus švietimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingo asmens trūksta

Rugsėjį naujas tvarkaraštis

Loreta
53 2021-09-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Loreta
32 2022-03-01 1,2% parama Rekomendacija

Pritaikykite pagal naujus metus informaciją. 

Loreta

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-08-31 17:00:00 Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos Ugdymo planas 2022-2023 m.m. Loreta -
002 2023-09-11 12:00:00 Valgiaraštis 2023-2024 m.m. 1 Loreta -
003 2023-09-11 12:00:00 Valgiaraštis 2023-2024 m.m. 2 Loreta -